Het doula concept

Doula

Het doula concept

Onderzoek ondersteunt het doula concept al decennia. al benadering van de aandoening merkt op dat:

– Alle baby’s bij de geboorte zijn doula’s. Een doula is een persoon die diep betrokken is bij een geboorte.

– Een van de grootste geschenken die een kind kan krijgen is de mogelijkheid tot geboorte doulas.

– Doula’s zijn vooral nodig in de eerste 100 dagen na de geboorte.

– Doulas blijven hun gemeenschap dienen, zelfs na de geboorte.

– Er zijn vele manieren waarop een doula kan dienen.

– Zij is degene die het kind in de baarmoeder observeert.

– Zij zorgt voor het afval van de kinderen.

– Ze woont meestal in de buurt van de biologische moeder.

Afgezien van het concept doula, zijn er nog vele andere even belangrijke en nuttige functies van een geboorte doula.

– Een doula zorgt ervoor dat een kind nooit zonder een liefdevolle, begripvolle en toegewijde stem achterblijft.

– Een geboorte doula kan een kind in staat stellen tijd te winnen om zich te binden met zijn biologische moeder.

– Een geboorte doula ondersteunt vroeg opvoedings training.

– Een aanstaande doula kan fungeren als pleegouder of opvoedmoeder, afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van het kind.

De rol van een Doula

Zoals hierboven vermeld, ondersteunt een doula kinderen ook na hun geboorte. Er zijn echter momenten dat een Doula moet ingrijpen en een actieve rol op zich moet nemen. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk om de Doula op een speciale manier te behandelen. Behandel de Doula als een kind. Luister naar de idee├źn en suggesties van de doula. Geef de informatie van de Doula door. Dit zal de leerkracht in staat stellen om een beter begrip te krijgen van hoe het kind zich ontwikkelt. Het zal de leerkracht ook in staat stellen om het kind de aandacht te geven die het verdient.

Hier zijn een paar ondersteunende tips:

– Een geboorte doula: Wees klaar om een verloskundige genoemd te worden – Dr. J.P.

– Wees bereid om gynaecoloog genoemd te worden. – Dr. V.P.

– Als doula vraag je advies aan je arts en/of aan andere collega’s die met kinderkwesties te maken hebben gehad.

– Doula’s voelen zich ondergewaardeerd en onbegrepen door de maatschappij. Vanwege hun liefde voor kinderen worden sommige doula’s bestempeld als te aanhankelijk met hun kinderen.

– Door de interculturele invloeden in onze samenleving voelen Doulas en hun kinderen zich meer met elkaar vereenzelvigd dan met hun ouders of met welke andere groep ook.

– Hun eigen kennis en begrip van de wereld wordt verrijkt door de interactie die zij met kinderen hebben.

– Er is grote behoefte aan respect tussen doula’s en andere leerlingen in de klas.

– Noem de Doula niet gewoon een vrouw, ze is een persoon met een andere naam, een artiestennaam. Ze is nog steeds een persoon met een rol, een aanwezigheid, en een eigen naam.

– De beste manier om een Doula aan te spreken is om “niveaus” te gebruiken in plaats van namen.

– Vermijd het gebruik van namen die identificerend kunnen zijn. Zeg bijvoorbeeld niet Dr.annah Rehbeinue Gonyoko Nyang, of Dr. David J. Paulrough.

– Vermijd het om de Doula bij haar voornaam aan te spreken, tenzij Dr. V Schweizer beschikbaar is.

– Wijs erop dat de Doula het “poster kind” is voor het instituut.

– De Doula, of Dr. V.P., zoals de naam luidt, is de organiserende kracht achter de wereldwijde programma’s, ontwikkelingsinitiatieven en interdisciplinaire initiatieven van het instituut over de hele linie.

– Dr. V.P.s zijn alumni. Een van hen is zelfs uitvoerend directeur van de Pakistaanse afdeling van de International Youth Movement (IYM), een wereldleider op het gebied van jongerenorganisatie en campagnevoering voor onderwijsrechten. De andere is de oprichtster van de internationale jeugdraad van de IYM, de London Summer School. Beiden waren voormalige studenten van de thans gesloten universiteit van Lahore, de Oude Universiteit.

– Het citaat voor het artikel “Teacher, Inc.” is rechtstreeks ontleend aan “The World News” 7 november 2000 uitgave van Time Magazine.

– Ter nagedachtenis aan mijn grootvader, de heer Syed Ahmed kamani, voormalig president van Pakistan, wil ik hem bedanken voor zijn advies over het onderwijsbeleid. Hij was een groot leraar en beschermheer van het onderwijs.

– Ik moet een speciale vermelding geven aan mijn grootvader, Dr. A.P. Javed, een voormalig federaal minister van Pakistan en houder van de Onderwijsprijs van de federale regering van Pakistan. Hij was een groot voorstander van hoger onderwijs en heeft wonderen verricht voor de ontwikkeling van ons onderwijssysteem.

Lees meer:
childbirth education
hypnobirthing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.