Wat is baren

Verloskundige Rotterdam Zuid

Onderzoek in Nederland over een periode van tien jaar heeft aangetoond dat bevallende moeders minder bang, bezorgd en nerveus zijn voor hun bevalling en dat vrouwen zich tijdens deze zwangerschap meer dan gewoonlijk hebben ontspannen en van het proces evenveel hebben genoten als van hun baby. Uit het onderzoek is ook gebleken dat vrouwen met de steun van vroedvrouwen over het algemeen gewetensvol en met een veel lager percentage keizersneden bevallen. Hoewel er geen sterke gegevens zijn verzameld over de verhouding tussen baby’s en moeders, raken de vroedvrouwen in Dordrecht steeds meer gewend aan het begeleiden van deze zwangerschap en zijn de hoge miskraampercentages een rariteit “N-verdelers worden gebruikt om de complicaties van zwangerschappen vast te stellen. Het doel is om het comfort van onze patiënten te waarborgen en vrouwen met een normale bevalling te helpen een gezonde baby te krijgen en niet een keizersnede te hoeven ondergaan. De gemiddelde zwangerschapsduur is 37 weken, hoe langer de zwangerschappen duren. Hoe lager het percentage vroeggeboorten, hoe groter het gevaar voor de moeder en de foetus tijdens de bevalling. In de Verenigde Staten werden als gevolg van het lagere geboortecijfer baby’s te vroeg geboren Ballonbaby’s, wanneer drie en vier en negen centimeter zijn soms niet genoeg om vaginaal ter wereld te komen. ontkennen meer dan 30 % van de baby’s te vroeg geboren worden.

Er zijn verschillende redenen waarom een vrouw zou kiezen voor een thuisbevalling onder begeleiding van een vroedvrouw. In dit verslag leest u over een aantal redenen waarom vrouwen voor een thuisbevalling hebben gekozen.

Plaats van de zwangerschap met vermelding van beperkingen ten aanzien van het tijdstip van de bevalling, de plaats waar het bed van de baby moet komen, persoonlijke voorkeuren, voorrechten ten aanzien van het soort bevalling, opties van de plaats van de bevalling en de ontbinding van het lichaam van de baby, opvattingen van de moeder in het algemeen over de noodzaak van de ingreep, of alle of ten minste sommige leden van het gezin een dergelijke ontspanning zouden verwelkomen, Het geslacht van de vrouw of van de baby beïnvloedt de neiging van de moeder om de baby thuis te baren, Familiegeschiedenis, of de vrouw nog niet eerder of pas zeer onlangs een bevalling heeft meegemaakt, eerdere tweede of derde zwangerschappen.

Enkele van de fobieën die geassocieerd worden met verschillende bevallingstechnieken.

Een vrouw kan een hoger risico lopen als zij een hoogrisicozwangerschap heeft, in een groep zit met vrouwen waarbij sprake is geweest van alcohol-, drugs- of cocaïnegebruik, tijdens de zwangerschap een ernstige complicatie heeft doorgemaakt, of nooit zwanger is geweest of een zeer laag geboortegewicht heeft gehad.

Er zijn een aantal verschillende zaken waarover men moet nadenken alvorens te kiezen voor de vroedvrouw als optie voor de bevallende moeder. Ze richten zich op het aantal aanstaande ouders, hun persoonlijke gevoelens met betrekking tot waar de baby geboren moet worden, moederlijke gevoelens en hun opleidingsniveau, hoeveel kinderen er naar verwachting geboren zullen worden, of de vrouw meer of minder weerstand verwacht tegen het natuurlijke verloop als ze langs de jouwe reist om de bevalling alleen voor te bereiden of als ze ’s nachts bezoekers zullen hebben, zijn ze dan bereid om rond te zenden?

De meest gestelde vraag door vroedvrouwen bij thuisbevallingen is: “Bent u gedekt? Het antwoord is ‘Meer/Minder’. Er zijn verschillende omstandigheden in elk geval en de vraag “Hoeveel dagen zal de baby hier zijn?” komt in verschillende telesamenstelling particulfo. Voor de baby’s die thuis geboren worden, kan het wel of niet de directe verloskundige zijn die de baby verzorgt, maar het zal wel moeten. De persoon die min of meer voor de baby zal zorgen tijdens de bevalling kan soms degene zijn die vaak bij de aanstaande moeder is, die enige kennis heeft van het geboorteproces en die bekend is met de vader en de moeder, die kan helpen bij het proces. De moeder kan één echo laten maken, waarna de rest van de gedachten over de plaats waar de baby geboren zal worden, worden georganiseerd.

Anderen krijgen natuurlijk pas de kans om de baby te zien als ze bij de vroedvrouw en eventueel de gynaecoloog zijn. De aanwezigheid van een partner of familieleden zal ook een belangrijke rol spelen bij de bevallingsacties van de vrouwen die zwanger zijn. Sommige familieleden blijven de hele periode, terwijl anderen, vooral de vaders, niet zo lang kunnen blijven, zoals een week.

In ernstige gevallen is vaak een keizersnede nodig.

Lees meer:
Verloskundige Rotterdam West
Verloskundigenpraktijk Ijsselmonde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.